1- آیا دختر رشیده بدون اذن ولی می‎تواند ازدواج موقت کند؟

به نظر این‎جانب در ازدواج دختر باکره چه دائم و چه موقت بنابر احتیاط واجب اذن پدر یا جد پدرش شرط است.

2- اگر شرایط ازدواج دائم برای دختری رشیده یا غیر رشیده فراهم نباشد و در صورتی که ازدواج نکند ترس از این دارد که به گناه آلوده شود، آیا می‎تواند بدون اذن ولی ازدواج نماید؟

برای صحت ازدواج او بنابر احتیاط واجب، اذن پدر لازم است. در این مسئله می‎توانند به مرجعی که اذن ولی را شرط نمی‎دانند مراجعه نمایند با رعایت الاعلم فالاعلم.

3- آیا دختران به دلیل نیاز عاطفی می‎توانند با شرط نداشتن رابطه جنسی بدون اذن ولی ازدواج موقت کنند؟

شرط مزبور تأثیری در حکم ندارد.

4- ترویج و تقبیح ازدواج موقت در جامعه چه حکمی دارد؟

به‎طور کلی جایگاه ازدواج موقت جایگاه یک عمل مشروع فی‎نفسه و مورد ترغیب و متضمن فوائد مهم اخلاقی و اجتماعی است. وظیفه همگان در جامعه اسلامی این است که سنت‎ها و حلال‎های شرعی را جایگزین بدعت‎ها و خرافات نمایند هرچند که متأسفانه روحیه لاابالیگری و بی‎تفاوتی نسبت به امور محرمه در جامعه رواج یافته ولی هرکس وظیفه دارد که احکام شرعی و امور حلال را رعایت کند و تبلیغ آن به صورتی که عرف‎پسند باشد و موهن نباشد و رغبت اشخاص را به ازدواج دائم کم نکند در حد متعارف مفید است.