به منظور رفتار صحیح و توجه به اخلاق و اشائعه فرهنگ صحیح اسلامی و به منظور سلامت روحی و روانی جوانان بر آن شدیم تا برخی از سوالات متدوال را در اینجا ذکر کنیم باشد.

احکام جماع و آمیزش - ازدواج موقت

آیا مرد با داشتن همسر دایم، مى ‏تواند ازدواج موقت کند؟ رضایت و اجازه ‏همسر دایمى او چه نقشى دارد؟

مرد با داشتن همسر دائمى شرعا مى ‏تواند ازدواج موقت نماید و اجازه از همسر شرط صحت نیست، ولى اگر در ضمن عقد با همسر اول شرط کرده که بدون رضایت همسرش زن دیگرى نگیرد باید به این تعهد عمل نماید. البته با داشتن زنى که به وظایف خود عمل مى ‏کند مصلحت در ازدواج مجدد نیست‏.

آیا در ازدواج موقت با دختر باکره، اذن پدر دختر لازم است؟

به نظر بسیارى از فقها ازدواج با دختر باکره چه به طور دائم و چه موقت بنابر احتیاط واجب اجازه پدر یا جد پدرى لازم است - بدیهى است اگر ازدواج با اجازه پدر یا جد پدرى دختر انجام بگیرد هر گونه لذت بردن از او اشکال ندارد.

کمترین و بیشترین زمان ازدواج موقت چقدر است؟

آنچه در ازدواج موقت شرط است این است که مدت ذکر شود و زمان معین باشد ولى این که اکثر و اقل زمان آن چقدر باید باشد مى ‏توان مدت عقد موقت را از یک ساعت تا 99 سال هم قرار داد.

فرزندى که از ازدواج موقت متولد مى‏ شود مربوط به پدر است یا مادر؟

بچه مربوط به پدر و مادر است و به طور کلى فرزندانى که از عقد موقت متولد مى ‏شوند همه حقوق فرزندى را دارند.

آیا ازدواج موقت با دخترى که بکارتش از راه غیر شوهر کردن ‏از بین رفته است نیاز به اذن پدر دارد؟

اگر بکارت به غیر شوهرکردن از بین رفته باشد، باز هم براى ازدواج (چه دائم و چه موقت) اذن پدر یا جد پدرى شرط است.

آیا ثبت ازدواج موقت در دفتر اسناد رسمى ضرورى است؟

از نظر قانونى لازم است. این مسأله از احکام انتظامى حکومتى است و تخلف از آن داراى پیگرد قانونى است ولى مبطل عقد نیست‏.

ازدواج موقت با اهل کتاب و مشرک چه حکمى دارد و عقد ازدواج به چه‏ صورتى ‏باید باشد؟

صیغه کردن زنان اهل کتاب (یهودى و مسیحى) اشکال ندارد ولى ازدواج با زنان مشرک (مثل بت‏ پرست‏ها) به هیچ وجه (دائم و موقت) جایز نیست. در صورت جمع بودن شرایط صیغه (مثل این که در عده نباشد) احتیاط آن است که صیغه آن به عربى صحیح خوانده شود. اما در صورتى که مرد و زن نتوانند صیغه را به عربى بخوانند مى ‏توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وکیل براى خواندن صیغه به زبان عربى واجب نیست ولى باید لفظى بگویند که معناى همان صیغه عربى را بفهماند.

شرائط ازدواج موقت را بیان فرمائید.

شرایط نکاح غیر دائم همان شرایط نکاح دائم است به اضافه تعیین مدت زناشویى و تعیین مقدار مهر که این دو در متن صیغه عقد باید ذکر شود. بنابراین مجموع شرایط نکاح غیر دائم بدین قرار خواهد شد:

1- اذن ولى در صورتى که دختر باکره باشد و اگر باکره نباشد این شرط لازم نیست.

2- تعیین مدت زناشویى و مقدار مهر در متن صیغه عقد.

3- اجراى صیغه عقد به نحو صحیح به وسیله خود طرفین و اگر طرفین توانایى خواندن صیغه را به عربى نداشته باشند مى ‏توانند وکیل بگیرند.

حکم ازدواج موقت با زن فاحشه و اهل کتاب چیست؟

ازدواج موقت با زن فاحشه جایز است على کراهة خصوصاً اگر از زنان مشهور به زنا باشند که کراهت شدیدترى دارد. ازدواج موقت با زنان کافرى که اهل کتاب نیستند جایز نیست ولى با آنان که اهل کتاب هستند مثل یهودیان و نصرانى ‏ها جایز است و اشکال ندارد،

اگر در مدت ازدواج موقت زن حامله شود آیا فرزندى که بعدا به دنیا مى ‏آید متعلق به پدر است و مسئولیتى بر عهده اوست‏

فرزندانى که از طریق ازدواج موقت به دنیا مى ‏آیند متعلق به پدر و مادر هستند و مخارج آنان بر عهده پدر است و از تمام حقوقى که فرزند بر پدر و مادر دارد برخوردار مى ‏باشند.

متعه نمودن زنان بدکاره چه حکمى دارد و باید شرایط ازدواج موقت از نظر عده و ... رعایت شود یا نه؟

اکثریت قریب به اتفاق مراجع، متعه در مورد سوال را جایز (ولى مکروه) مى‏ دانند. و آمیزش‏هاى نامشروع پیشین عده ندارند. اما براى آمیزش بعد از عقد موقت لازم است عده نگه داشته شود.

آیا انسان بدون وجود شاهدى مى تواند صیغه عقد موقت را بخواند در صورت‏ مواجه شدن با نیروهاى انتظامى چگونه باید جواب دهد؟

از نظر شرعى اگر زن و مردى ادعاى زوجیت با یکدیگر داشته باشند ادعا پذیرفته است مگر آنکه قرینه‏اى بر خلاف و یا فریبى در کار باشد. و خواندن صیغه نیاز به شاهد ندارد.

آیا اگر دختر گفت پدر و مادرم راضى هستند مى ‏شود به گفته او بدون اذن پدر با او ازدواج کرد؟

الف) کافى نیست مگر آن که دسترسى به پدر ممکن نباشد و یا از گفته او یقین به اذن پدر حاصل شود.

ب) این که بگوید خودم مسؤول هستم کافى نیست مگر براساس فتواى مرجعى مانند آیت الله بهجت که در مورد بالغه رشیده اذن پدر را هر چند از نظر تکلیفى لازم مى ‏دانند ولى آن را شرط صحت عقد نمى ‏دانند.

س: آبى که بعد از تحریکات جنسى از مردان خارج می ‏شود و بدون بو و رنگ و کمى چسبنده است پاک است یا نجس؟

آبها و رطوبت‌هایى که قبل از خروج منى در اثر تحریک جنسى از فرد خارج می ‏شود پاک است و وضو را نیز باطل نمی کند همچنین است آبى که پس از منى خارج می ‏شود. بنابراین جز منى و بول بقیه رطوبت‏ ها پاک است.

س: اگر فرزندى نزدیکى پدر و مادر را ببیند و همین امر باعث استمنا کردن‏ او شود آیا گناهش به عهده کیست؟

از نظر اسلام بر پدر و مادر لازم است که هنگام خلوت کردن کاملاً خود را از دید فرزندان مخفى کنند و سعى نمایند که حتى صداى نفس آنها به گوش فرزندان نرسد و اگر عمداً رعایت این جهات را نکنند گناه کرده‏اند ولى فرزندان هم باید مواظف رفتار خود باشند و بدون اجازه و سرزده وارد اتاق پدر و مادر نشوند و حتى نگاه کردن از شکاف و یا پنجره‏اى که به اتاق آنها مربوط است، گناه می ‏باشد. در هر صورت اگر چنین اتفاقى افتاد، دلیل نمی ‏شود که فرزند خود را به گناه استمنا یا سایر گناهان آلوده نماید بلکه باید از خداوند کمک بخواهد و با نفس و شیطان مبارزه نماید و در اولین فرصت در صورت امکان ازدواج کند و اگر مدتى شیطان بر او غلبه کرد و نتوانست خود را کنترل کند و به گناه آلوده شد، باید توبه کند و به سوى خدا باز گردد.

س: اگر مردى با زنش از پشت نزدیکى کند بر زن نیز غسل جنابت واجب می ‏شود؟

اگر دخول به مقدار ختنه ‏گاه انجام شود هر دو جنب می ‏شوند.

س: نزدیکى از پشت با همسر در مواقعى که حائض یا آبستن است، چه حکمى دارد؟

وطى کردن در حال عادى کراهت دارد و در حال حیض با رضایت زن کراهت شدیده دارد.

س: آیا غسل جنابت فورا بر انسان واجب مى شود و آیا براى چند مرتبه آمیزش ‏یک غسل کافى است؟

غسل جنابت براى نماز واجب می ‏شود و لازم نیست که فوراً بعد از جنابت غسل انجام شود، همچنین براى چندین مرتبه جنابت، یک غسل بیشتر واجب نیست.