HTML clipboard

سؤال 1: لطفاً دستور خواندن عقد موقت را برای اینجانب بیان فرمایید؟

جواب: اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند, بعد از آنكه مدت و مَهر را معین كردند, چنانچه زن بگوید: زَوَّجتُك نفسی فی المدهِ المعلومَهِ علی المَهرِ المعلوم بعد بلافاصله مرد بگوید: قبلتُ این صیغه صحیح می باشد. واگر دیگری را وكیل كنند اول باید وكیل زن به وكیل مرد بگوید: متَّعتُ موكّلتی موكّلك فی المده المعلومه علی المهر المعلوم پس باید بلافاصله وكیل مرد بگوید: قبلتُ لموكلی هذا. (ر.ك توضیح المسائل 12 مرجع، ج2، م2369)

سؤال 2: تفاوت حقوق زن در ازدواج دائم و موقت را بیان فرمایید؟

جواب: در ازدواج دائم زن مهریه, نفقه, ارث و حق همخوابگی با شوهر دارد بخلاف ازدواج موقت كه در آن زن فقط حق مهریه دارد و نفقه و ارث و حق همخوابگی ندارد ـ بلی می تواند در ضمن عقد شرایطی را با رضایت طرفین قرار دهند كه در این صورت عمل مطابق آن واجب می شود. (ر.ك توضیح المسائل 12 مرجع، ج2، م2413 و، م2424 و 2425)

سؤال 3: آیا همزمان می توان دو خواهر را به ازدواج موقت یك مرد درآورد؟

جواب: خیر ـ دو خواهر همزمان نمی توانند در عقد موقت یا دائم یك مرد باشند (ر.ك توضیح المسائل 12 مرجع، ج2، م2390 ـ استفتائات امام (ره)، ج3, ص124، س120)

سؤال 4: حداقل و حداكثر زمان ازدواج موقت چقدر است؟

جواب: زمان خاصی تعیین نشده می توانند مثلاً یك ساعت و یا چند سال تعیین كنند لكن چون احكام عقد موقت با دائم تفاوت دارد بهتر است مدت را كوتاه قرار دهند كه اگر زوجه از ادامه آن ناراضی بود با پایان مدت جدا شود و نیاز به تقاضای بخشش بقیه مدت از طرف مرد نباشد و اگر مایل به ادامه بودند پس از پایان مدت با عقد جدید و مهریه جدید مجدداً عقد می نمایند. (ر.ك توضیح المسائل 12 مرجع، ج2, ص379)

سؤال 5: در ازدواج موقت مهریه چقدر باشد؟ آیا با مبالغ كم می توان ازدواج موقت نمود یا خیر؟

جواب: مقدار مهریه كه در عقد موقت لازم است با توافق طرفین تعیین می شود و كم و زیاد آن تفاوت نمی كند. (ر.ك تحریر الوسیله، ج2, ص289، م5)

سؤال 6: بعد از اتمام مدت ازدواج موقت زن به چه میزانی باید عدّه نگه دارد؟

جواب: بعد از ازدواج موقت چنانچه نزدیكی صورت گرفته باشد اگر زن عادت ماهیانه می بیند به مقدار 2 بار عادت شدن و پاك شدن از آن و اگر عادت ماهانه نمی بیند و سن او كمتر از حدّ یائسگی است 45 روز عده نگه دارد یعنی از ازدواج با دیگری در این مدت خودداری نماید. (ر.ك توضیح المسائل 12 مرجع، ج2، م2515)

سؤال 7: آیا ازدواج موقت با یك زن اهل كتاب یا با زنی از اهل تسنن جایز است؟

جواب: با زنان اهل تسنن و زنان اهل كتاب (یهود و نصارا) می توان ازدواج موقت نمود و خواندن صیغه هم با این افراد لازم می باشد. (ر.ك توضیح المسائل 12 مرجع، ج2، م2397)

سؤال 8: آیا دختر باكره با شرط حفظ بكارت و نشكستن بعضی حریمها می تواند با كسی ازدواج موقت كند؟

جواب: بلی دختر می تواند در عقد موقت شرط كند كه نزدیكی انجام نشود البته اذن پدر در ازدواج دختر باكره به نظر بسیاری از فقها شرط است. (ر.ك توضیح المسائل 12 مرجع، ج2، م2423 و، م2376)

سؤال 9: دختران و پسران دانشجو آیا می توانند در مدتی كه در دانشگاه تحصیل می كنند با یكدیگر با اذن پدر ازدواج موقت نمایند؟

جواب: بلی مانعی ندارد و چنانچه ازدواج موقت با توجه به احكام و شرایط آن و با اطلاع خانواده طرفین صورت پذیرد از بسیاری از مفاسد جلوگیری به عمل می آید و از نظر فكری و روحی نیز آرامش خاطر برای آنها حاصل می شود در نتیجه هم پیشرفت درسی بهتری خواهند داشت و هم مرتكب بسیاری از معاصی كه ضرر جسمی و روحی برای آنها دارد نمی شوند. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3, ص245، س9)

سؤال 10: تكلیف فرزندان حاصل از ازدواج موقت چیست؟

جواب: فرزند حاصل از ازدواج موقت حكم سایر فرزندان حلال زاده را دارد كه مخارج نفقه آن به عهده پدر است و حضانت آن (پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی) با مادر است ـ البته اگر مادر نخواهد می تواند از ابتدا او را به پدر تحویل دهد. (استفتائات جدید امام (ره)، ج3, ص207، س1)

سؤال 11: اگر زن و مرد قصد برقراری رابطه داشته باشند و صرفاً برای گریز از عذاب وجدان یا عذاب اخروی قبل از آن صیغه عقد موقت بخوانند آیا این عمل حلال محسوب می شود؟

جواب: اگر صیغه عقد موقت با شرایط صحت آن خوانده شود اشكال ندارد بعضی از شرایط آن چنین است, تعیین مدت, تعیین مهریه, و اجازه پدر در صورتی كه دختر باكره باشد, خواندن صیغه عقد به نحو صحیح. (ر.ك استفتائات آیت الله مكارم، ج2, ص347، س1009)

سؤال 12: نظر مقام معظم رهبری در مورد ازدواج موقت چیست؟

جواب: طبق نظر معظم له در ازدواج اگر زوجه باكره باشد اذن پدر شرط می باشد خواه موقت باشد و خواه دائم و فرقی بین این دو نیست. (ر.ك توضیح المسائل 12 مرجع، ج2, ص450)

سؤال 13: زن و مردی از قبل به عقد موقت هم درآمده اند حال تصمیم گرفته اند ازدواج دائم بكنند ولی هنوز مقداری از زمان عقد موقت باقی می باشد آیا نیت بخشیدن زمان باقی مانده در قرائت عقد دائم كفایت می كند یا اینكه حتماً باید بر زبان جاری شود؟

جواب: اگر در مدت عقد موقت, عقد دائم را جاری كنند صحیح نیست و عقد باطل می باشد و بخشیدن مدت لازم است و نیت بخشیدن كافی نیست و باید به زبان بیاورد. ( ر.ك توضیح المسایل 12 مرجع، ج2، م2432 ـ توضیح المسائل آیت الله فاضل، م2577)

سؤال 14: آیا ازدواج موقت با دختران باكره در صورتی كه ولیّ نداشته باشند جایز است؟

جواب: ازدواج موقت با دختران باكره در صورت فقدان ولی (پدر, جد پدری) با اذن خود دختر مانع ندارد. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3, ص164، س13)

سؤال 15: اگر در ازدواج موقت زمان آن را 99 سال قرار دهند آیا جایز است؟ و آیا عقد موقت محسوب می شود؟

جواب: در عقد ازدواج اگر مدت ذكر شود ولو اینكه طولانی باشد عقد موقت یا متعه محسوب می گردد و اینگونه عقود جایز هستند. (ر.ك توضیح المسائل 12 مرجع، ج2, ص379)

سؤال 16: همانطور كه می دانیم مدت زمان بارداری زن 9 ماه است كه اگر در عرض این 9 ماه یك خانم، با چند مرد ازدواج موقت كند فرزندش متعلق به كدام یك از این مردها است؟

جواب: اگر پس از نزدیكی با شوهر اول و یا در ایام عدّه متوجه بارداری شود تا پایان مدت بارداری حق ازدواج با دیگری ندارد و پدر كودك همان مرد اول است. (ر.ك، استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص340)